• Home
  • Hlavní aktivity

Hlavní aktivity

  • projekční činnost v oblasti průmyslové automatizační techniky
  • Dodávky, montáže a servis MaR techniky
  • Montáže ELEKTRO zařízení
  • Stálá údržba MaR techniky výrobních celků v průmyslových podnicích
  • Vývoj a realizace kalibračních zařízení
  • Dodávky a montáže obchodních měřidel průtoku LPG

Veškeré činnosti jsou prováděny na základě osvědčení a oprávnění vydaných:

  • ITI Praha
  • Obvodním báňským úřadem v Ostravě